HISTORIAHISTORIA


LWW Group har funnits på marknaden i mer än ett århundrade och har unik erfarenhet av tillverkning av lindningstråd.Flera tidigare självständiga företag har gått samman och bildat en av världens största och modernaste producenter med en global kapacitet på över 100 000 ton per år.

Under årens lopp har vi upplevt den fantasiska elektroniska utvecklingen på nära håll.Lindningstråd har därigenom blivit en central produkt i vardagliga produkter i varierande storlekar – i allt från små hushållsapparater till stora kraftverk.