ÄGANDE

 

 

ÄGANDE


LWW Group ingår i Liljedahl Group.Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil and Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i Bufab AB. Liljedahl Group omsätter runt 10 miljarder kronor årligen och sysselsätter 1 200 personer världen över.

För närmare information: www.liljedahlgroup.com/en