HÅLLBARHET/MILJÖ

 

 

HÅLLBARHET/MILJÖ


Vi är stolta över att vara marknadsledande när det handlar om att minimera produktionens miljöeffekter. Våra utsläpp av lösningsmedel ligger långt under gällande EU-direktiv. Koppar- och aluminiumspillet återvinns till 100 % och allt emballage återanvänds. Utsläpp av koppar och aluminium till vattendragen har minimerats och överskottsenergin från produktionen används för att värma upp våra byggnader. Vårt miljöledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 14000.