ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Vår lindningstråd är en central komponent inom en mängd olika användningsområden, som t.ex. tvättmaskiner, dammsugare, hissar, bilar, flygplan, datorer, tåg, vindkraftverk och kraftdistributionsnät.De senaste åren har sett en exceptionell tillväxt inom alternativ energiproduktion och nya, energibesparande koncept som ökat efterfrågan på energieffektiva lösningar för spänningsomvandling.Vi är stolta över att kunna leva upp till högt ställda förväntningar på kvalitet, egenskaper och precision – i dag och i morgon.