GENERATORER OCH TRAKTIONSMOTORER


Spårvagnar och lok använder speciella traktionsmotorer som uppfyller höga krav på mekaniska och termiska påkänningar, stopp och accelerationer samt olika klimatförhållanden. För att tillgodose dessa speciella krav används nya typer av lindningstråd och isoleringsmaterial.I dag utvecklas nya, spännande lösningar för traktionsmotorer som används i trådbussar.