SOLENERGI


Lindningstråd används i växelriktare för solpaneler för omvandling av likspänning till växelspänning med korrekt primärspänning. Lindningstråd används även i pumpmotorer för solenergidrivna varmvattenanläggningar.