VINDKRAFT


Vindkraft (inklusive kraftnät och transformatorer) förbrukar stora mängder rund och rektangulär lindningstråd. En stor vindturbin kan innehålla mer än 30 ton lindningstråd beroende på den tekniska lösningen.