PRODUKTER

 

 

PRODUKTER


Lindningstråd är en central produkt i vardagliga produkter och inom modern infrastruktur och vi erbjuder ett heltäckande sortiment av koppar- och aluminiumtråd för alla användningsområden. Utöver vårt breda standardsortiment erbjuder vi även kundspecifika lösningar som skräddarsys för alla tänkbara behov. All vår lindningstråd av både standard- och specialtyper tillverkas med hög precision i maskiner av senaste teknik som sköts av engagerade yrkesmänniskor.