RULLAR OCH EMBALLAGE


RULLAR OCH EMBALLAGEEmballaget lastas på EUR-standardpallar.Stål- eller plastband används för att säkra emballaget. Robusta plywoodskivor används som mellanlägg och stöd.Pallarna kan förses med pallramar för ytterligare skydd.Emballaget faktureras vid leverans och krediteras efter retur i oskadat skick.

Klicka här för de vanligaste typerna av transportemballage.

Hantera emballaget varsamt
• lagra det inomhus med skydd mot smuts och fukt
• returnera det oskadat och utan märkningar