RUND LACKAD KOPPARTRÅD

 

 

RUND LACKAD KOPPARTRÅD


Inom LWW Group tillverkar vi rund, lackad koppartråd i våra tre europeiska företag Dahréntråd, Isodraht och Slaska för att försörja våra lokala kunder. I vår produktportfölj finns vår standardtråd Damid, Dasol lödbar tråd, Damidbond bakningsbar tråd, Damid SL självsmörjande tråd samt Daprest och Damid CR koronabeständig tråd. Alla ovannämnda produkter erbjuds med varierande dimensioner, lackpålägg och temperaturindex.

DAMID – vår standardtråd med högt till mycket högt temperaturindex.Damid är vårt varumärke för lackad standardtråd i koppar som är lämplig för lindningar i höghastighetsmaskiner med temperaturindex från 180 till 240 °C.

DAMID-180 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-8, E101843)
DAMID-200 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-13, E101843)
DAMID-220 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-57, saknar UL-godkännande)
DAMID-240 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-46, saknar UL-godkännande)

DAMIBOND – vår bakningsbara trådDamidbond är vårt varumärke för bakningsbar koppartråd som är lackad med THEIC-modifierad polyester eller polyesterimid. Produkten har ett yttre skikt av polyamidimid som gör tråden bakningsbar i temperaturer på 180–220 °C. Temperaturindex 200 °C.

DAMIDBOND-200 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-38; E101843)

DASOL och DAMIDSOL – vår lödbara, lackade koppartrådDASOL och DAMIDSOL är våra varumärken för lödbar, lackad koppartråd som är lämplig för små motorer, reläer och magnetventilspolar som kräver kort lödtid. Temperaturindex från 150 till 180 °C.

DASOL-155 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-20, E101843)
DASOL-180 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-51, E101843)
DAMIDSOL-180 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-23, E101843)

DAMID CR och DAPREST – vår koronabeständiga, lackade koppartrådDAMID CR 200 och DAPREST 200 är våra varumärken för lackad koppartråd med utmärkt koronabeständighet, hög beständighet mot värmechock och mycket god beständighet mot höga temperaturer.

DAMID-CR-200 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-13, E101843)
DAPREST-200 (specifikationer/UL-godkännande:IEC 60317-13, saknar UL-godkännande)

DAMID SL – vår självsmörjande trådDAMID SL är vårt varumärke för självsmörjande tråd som är lackad med THEIC-modifierad polyester eller polyesterimid och med ett yttre skikt av polyesterimid samt. Tråden har temperaturindex 200 °C och utmärkt beständighet mot mekaniska påkänningar.

DAMID-SL-200 (specifikationer/UL-godkännande:IEC60317-13, saknar UL-godkännande)